Limarija

Cvetković

Kvalitet,

Poverenje,

Odgovornost…

Limarija Cvetković

Limarija Cvetković

Oluci

Građevinska limarija

Opšivke 

Kalaj

Elementi klasičnog olučnog sistema

 

1.Horizontalni oluk

2.Držač horizontalnog oluka  (kuka)

3.Vinkla (ugao)

4.Kazančić (vodokotlić)

5.Krivina (koleno)

6.Držač vertikalnog oluka (šelna)

7.Vertikalni oluk

8.Zatvarač (čelo)

KONTAKT

Marko Cvetković 065 9691 191

Milan Cvetković 062 1034 204

Tel/fax. 018 4691 191

LOKACIJA

Moravska 99, Lalinac,

Niš-SRBIJA

EMAIL

markoc1010@gmail.com

office@limarijacvetkovic.com