Ugaona fasadna opšivka– tzv. “Iksna” ima zadatak da štiti spoj dva susedna zida, sprečava kondezaciju  i protok vazduha. Može se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

Slemenjak– Ima zadatak da zatvori spoj krovnih površina na kraju. Sprečava prodiranje vode, snega i vetra kroz samu krovnu podkonstrukciju. Može se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

Snegobran- prilikom otapanja snega sa krovnih površina, sam snegobran ima veliku ulogu jer sprečava naglo klizanje snega. Samim tim štiti oluke koji se nalaze na konstrukciju krova ali najvažnije je to što čuva same prolaznike tih objekta. Može se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

Opšiv zida– Tzv “Zidna iksna” povezuje zid sa susednom konstrukcijom krovova susednih objekata. Glavna uloga je sprečavanje podlicanja i prodiranje vode izmedju zidova objekta i susedne konstrukcije krova. . Može se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

Vetar lajsna-  Uloga vetar lajsni je veoma važna, ona se stavlja na krajevima i početku krovnih konstrukcija. Ima veoma vaznu ulogu a to je čuvanje konstrukcije krovova usled padavina, vetra.  . Moze se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

Okapnica-  Sprečava prodiranje vode ka fasadi i/ili krovnoj konstrukciji što sprecava podlivanje. Lako se montira i obezbedjuje od vlaženja i propadanja. . Može se izraditi  od pocinkovanog lima i plastificiranog  lima raznih širina i u svim bojama sa ral karte koje imamo u ponudi.

KONTAKT

Marko Cvetković 065 9691 191

Milan Cvetković 062 1034 204

Tel/fax. 018 4691 191

LOKACIJA

Moravska 99, Lalinac,

Niš-SRBIJA

EMAIL

markoc1010@gmail.com

office@limarijacvetkovic.com